Προμήθεια Μηχανημάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Κομοτηνής

                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Κομοτηνή, 11/12/2014

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                          Αρ.πρωτ. : 54748

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ,

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κομοτηνή                                                 Προς    

Πληροφορίες: Καϊκα Στέλλα                                                           Κάθε ενδιαφερόμενο    

Τηλ.:2531022810                                                                  

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήµος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί σε προμήθεια Μηχανημάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Κομοτηνής, προϋπολογισµού 5.646,93€ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%).

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους στο  Γραφείο Προμηθειών  εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήµου της παρούσας πρόσκλησης, η οποία λόγω ανωτέρας βίας παρατείνεται εως 15/12/2014 και ώρα 13.00 μ.μ.

Αρµόδια υπάλληλος Σεραφείμ Μαρία, τηλ. 2531352448.

 

 

 

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ