Προμήθεια λοιπού συναφούς εξοπλισμού στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2022