Προμήθεια Λεωφορείων για τις ανάγκες του Ειδικού Σχολείου Κομοτηνής και του ΕΕΕΕΚ