ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ ΕΠΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ