Προμήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισμού υπαίθριων χώρων σε νηπιαγωγεία περιοχής Δήμου Κομοτηνής