Προμήθεια και τοποθέτηση ημιυπόγειων κάδων απορριμμάτων για το έτος 2021