Προμήθεια και Τοποθέτηση Εορταστικού Φωτοδιάκοσμου για τις Δράσεις της ΔΚΕΠΠΑΚ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 12 – 11 - 2018 ημέρα Δευτέρα ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ.