Προμήθεια και τοποθέτηση εορταστικού διάκοσμου

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση εορταστικού διάκοσμου Δήμου Κομοτηνής.