Προμήθεια Ημιφορτηγού και ενός Οχήματος 4χ4 με καρότσα και εξοπλισμό πυρόσβεσης και αποχιονισμού για τις ανάγκες του τμήματος πολιτικής προστασίας του Δήμου Κομοτηνής