Προμήθεια Ημιφορτηγών για τις ανάγκες των Δ/νσεων Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και ενός Οχήματος 4χ4 με καρότσα και εξοπλισμό πυρόσβεσης και αποχιονισμού για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας του Δήμου Κομοτηνής