Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών, Σαρωτών και Περιφερειακού Εξοπλισμού για το έτος 2020