Προμήθεια Χλοοκοπτικών Τρακτέρ (Συνοπτικός Διαγωνισμός)