Προμήθεια Φαρμάκων και Εξοπλισμού Δημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Δήμου Κομοτηνής για το Έτος 2023