Προμήθεια εξοπλισμού για το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο του Δήμου Κομοτηνής