Προμήθεια έξι (6) βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των O.T.A. για την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων