Προμήθεια ενός Υδραυλικού Βραχίονα με Καταστροφέα και Κεφαλή Κλαδέματος

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την 23/02/2018 και ώρα 12.00 μμ.