Προμήθεια Εκτυπωτών, Σαρωτών και Περιφερειακού Εξοπλισμού για το έτος 2020