Προμήθεια Ειδών Πυρασφάλειας - Αναγόμωσης (για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου)