Προμήθεια ειδών παντοπωλείου (ομάδες 2 και 13) για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. – Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής για τα Έτη 2020 και 2021