Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής, των νομικών του προσώπων ΔΕΥΑΚ, ΚΕΜΕΑ και των Σ.Ε. Α’ θμιας και Β΄ θμιας εκπαίδευσης για το 2015