Προμήθεια – εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, προκατασκευασμένων οικίσκων αρδευτικών γεωτρήσεων και αγωγών μεταφοράς νερού προς άρδευση σε οικισμούς του Δήμου Κομοτηνής