ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27/04/2018 ημέρα Παρασκευή ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ.