Προμήθεια Ανταλλακτικών για την Συντήρηση και Επισκευή των Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2020