ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Παραχώρησης θέσεων περιπτέρων σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου στον Δήμο Κομοτηνής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Παραχώρησης θέσεων περιπτέρωνσε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου στον Δήμο Κομοτηνής