Προκήρυξη για την απόδοση θέσης στις Λαϊκές αγορές του Δήμου Κομοτηνής της Π.Ε.Ροδόπης σε επαγγελματίες πωλητές

Προκήρυξη για την απόδοση θέσης στις Λαϊκές αγορές του Δήμου Κομοτηνής της Π.Ε.Ροδόπης σε επαγγελματίες πωλητές

Συνημμένα: