Περισυλλογή, Ημερήσια Φροντίδα και Επανένταξη Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς για το έτος 2023