Περισυλλογή, ημερήσια φροντίδα και επανένταξη αδέσποτων ζώων συντροφιάς