Περίληψη διακήρυξης φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ενός (1) διαιρούμενου σε τρία τμήματα κοινόχρηστου δημοτικού χώρου εντός του Άλσους Αγίας Παρασκευής Κομοτηνής, συνολικού εμβαδού 211,50 τ.μ. για ανάπτυξη δραστηριοτήτων