Περίληψη διακήρυξης φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την επανεκμίσθωση τεσσάρων (4) διαμερισμάτων (bungalows) ευρισκομένων στην Τουριστική Ακτή Φαναρίου της Δημοτικής Κοινότητας Φαναρίου του Δήμου Κομοτηνής