ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση ενός (1) τμήματος αιγιαλού Αρωγής , ενός (1) τμήματος παραλίας Αρωγής και ενός (1) τμήματος αιγιαλού Μέσης για θαλάσσια μέσα αναψυχής