ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Φανερή και προφορική επαναληπτική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση τεσσάρων (4) θέσεων Περιπτέρων του Δήμου Κομοτηνής.