ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΙΠΟΥ)