ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

για την εκμίσθωση των αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Δημοτική Κοινότητα Κομοτηνής και στις Δημοτικές Κοινότητες Ανθοχωρίου, Καρυδιάς και Πανδρόσου του  Δήμου Κομοτηνής