ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

για την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 36,08 τ.μ. επί της οδού Μπιζανίου στην Κομοτηνή για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

Συνημμένα: