ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

                   

Διακηρύττει φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση τριών (3) θέσεων περιπτέρων της Δημοτικής Κοινότητας Κομοτηνής και συγκεκριμένα:

  1. Μία (1) θέση περιπτέρου επί της πλατείας Βασιλέως Παύλου (Μαρώνειο Μέγαρο) ΖΩΝΗ Α’
  2. Μία (1) θέση περιπτέρου επί της οδού Παλαιολόγου και Ιωαννίνων ΖΩΝΗ Α’ και
  3. Μία (1) θέση περιπτέρου επί της πλατείας του οικισμού Κοσμίου

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής) στις 23 Ιουλίου  2021, ημέρα Παρασκευή.  Χρονικό διάστημα υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 10:00 π.μ. και λήξη η 10:30 π.μ.. Ώρα έναρξης των προσφορών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας ορίζεται η 11:00 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 11.30 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών.

Για περισσότερες πληροφορίες των όρων της διακήρυξης να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και συγκεκριμένα στο γραφείο Εσόδων - Περιουσίας του Δήμου Κομοτηνής - κα. Ιωάννα Τζώρτζη  τηλ. 2531352455 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Να δημοσιευθεί στην  ημερήσια

τοπική εφημερίδα « ΧΡΟΝΟΣ»

Η δαπάνη βαρύνει το Δήμο Κομοτηνής

 

Να αναρτηθεί στην εξώθυρα του Δημοτικού

 Καταστήματος