ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση ενός (1) κοινόχρηστου τμήματος στη συμβολή των οδών Βενιζέλου, Νικαίας και Ξενοφώντος και δύο (2) οικοπεδικών χώρων επί της αποκαλούμενης Πλατείας ΤΕΕ για τοποθέτηση και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων