Παροχή υπηρεσίας πλήρους μεσημεριανού γεύματος για τη σίτιση των απόρων από το κέντρο σίτισης του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2022