Παροχή Υπηρεσία Πλήρους Μεσημεριανού Γεύματος για την Σίτιση των Απόρων από το Κέντρο Σίτισης του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2023