ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση: α) δεκαέξι (16) τμημάτων αιγιαλού-παραλίας κειμένων εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας Αρωγής για τοποθέτηση σετ αντηλιακών ομπρελών με ξαπλώστρες, για λειτουργία τροχήλ