ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Φανερή και Προφορική Πλειοδοτική Δημοπρασία για τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης κοινόχρηστων τμημάτων αιγιαλού ή παραλίας

Φανερή και Προφορική Πλειοδοτική Δημοπρασία για τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης  κοινόχρηστων  τμημάτων αιγιαλού ή παραλίας Αρωγής και παραλίας Μέσης