Ναυαγοσωστική Κάλυψη της Πολυσύχναστης Ακτής Αρωγής Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2023