Ναυαγοσωστική Κάλυψη της πολυσύχναστης ακτής Αρωγής Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2022