ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020