ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15/05/2018 ημέρα Τρίτη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ.