ΚΕΜΕΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΜΠΑΝΙΑ" ΤΟΥ 1ου και 2ου ΚΑΠΗ