ΚΕΜΕΑ-Διαγωνισμός για τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής», από 01/03/2020 έως την 28/02/2021.

Συνημμένα: