ΚΕΜΕΑ-Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής»

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25 Αυγούστου 2021 έως 03 Σεπτεμβρίου 2021

 

Σημαντικό: Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kemeakomotinis@gmail.com είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής»,

Γρ. Μαρασλή 1,

1ος όροφος,

ΤΚ 69133, ΚΟΜΟΤΗΝΗ