Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων για ένα έτος