Κάλυψη Έκτακτων Αναγκών Απόρων σε Τρόφιμα και Είδη Παντοπωλείου του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2023