Κάλυψη Εκτάκτων Αναγκών Απόρων σε Τρόφιμα και Είδη Παντοπωλείου για τα έτη 2024 και 2025